Створення нової бізнес-культури

Сприятливе ділове середовище і чітка правова база дозволяють громадському транспорту процвітати і бути привабливим для пасажирів, інвесторів і самих працівників транспортних підприємств.

IMG_0081_1

Громадський транспорт сприяє глобальному і локальному розвитку суспільства в плані економіки, екології та вирішення соціальних завдань. По мірі зростання критики сучасної структури споживання в суспільстві сектор громадського транспорту переміщується на передній край тих революційних перетворень, яких все більше потребують наші міста. Більш, ніж коли-небудь, громадський транспорт стає одним з важливих джерел підтримки місцевої економіки в її стійкому, екологічно чистому розвитку, забезпечення її робочою силою.

Традиційний підхід до громадського транспорту, що спирається на експлуатаційну складову роботи транспортних підприємств і рішення ними важливих соціальних завдань, доповнюється появою різноманітних інноваційних бізнес-моделей, які повинні сприяти залученню підприємців, капіталів і виховувати талановитих управлінців.

Для пропозиції якісних рішень щодо забезпечення мобільності в різних сегментах ринку сектор громадського транспорту потребує чіткої та прозорої нормативно-правової бази. На її основі усі послуги, що пропонуються населенню, будь то традиційні послуги з перевезення пасажирів або ширший спектр сучасних послуг у сфері мобільності громадян мають бути реалізовані з постійним моніторингом їх якості та справедливою винагородою транспортним операторам.

Заклик до дій

 • Дати можливість операторам розвивати свою компетенцію, впроваджувати інноваційні підходи та рішення.
 • Міняти корпоративну культуру управління – від управління технікою і рішення експлуатаційних задач підприємства переходити до управління у сфері послуг, які повинні бути цілком орієнтовані на кінцевого споживача. Для цього необхідно:
  – впроваджувати нові моделі управління, процеси та інструменти для досягнення високої продуктивності;
  – розвивати кадровий потенціал підприємства, залучаючи талановиту молодь, впроваджувати інноваційні методи управління, мотивації і розвитку лояльності співробітників;
  – використовувати інтегровані моделі управління, стратегічні “дорожні карти” для забезпечення узгодженості цілей і дій, прозорості та високої мотивації персоналу, високої ефективності його праці.
 • Будувати свою роботу на контрактних відносинах з владою та постачальниками для визначення та збалансування обов’язків, відповідальності і ризиків різних сторін.
 • Визначати бажаний і досяжний рівні якості своєї роботи, прописувати в контрактах ясну систему бонусів та штрафних санкцій для сторін контрактів.
 • Використовувати кодекси етики, що дозволяє підвищувати рівень обізнаності про соціальну відповідальність і прозорості відносин.