Розробка далекоглядної комплексної міської політики

Комплексна міська політика оптимізує переваги громадського транспорту і дозволяє громадянам вести більш комфортне життя в місті.

Для забезпечення якості життя і сталого розвитку міст та регіонів по всьому світу необхідно розробити комплексний підхід до політики міського розвитку з упором на економічну, соціальну та екологічну складові, важливі і для громадян, і для бізнесу. Добре спланована і надійно функціонуюча система громадського транспорту є наріжним каменем такої політики.

obschestvennyi-transport

Координація різних видів громадського транспорту

Для задоволення економічних, соціальних та екологічних, очікувань і потреб суспільства, різні види транспорту
повинні функціонувати скоординовано в рамках єдиної транспортної системи, при цьому всі учасники ринку транспортного обслуговування повинні дотримуватися загальної лінії. План дій повинен бути прийнятий на рівні, який буде найбільш ефективним для місцевих умов, і може охоплювати сусідні регіони та адміністративні утворення. Без такого скоординованого підходу результати не виправдають очікування громадян, тим більше що зони мобільності часто виходять за рамки строгих адміністративних кордонів.

У той же час необхідний баланс для того, щоб адміністративне втручання не завдавало шкоди соціальним функціям громадського транспорту. Розробка та прийняття відповідної нормативно-правової та інституційної бази гарантує, що обидві цілі будуть досягнуті.

Координація різних напрямків політики

Будь-яка стратегія розвитку громадського транспорту може досягти успіху тільки в тому випадку, якщо вона ефективно координується і інтегрується з іншими міськими програмами (наприклад тими, що стосуються питань землекористування, роботи поліції і податкових органів, розвитку парковок і т.д.). Така взаємодія дає переваги як для сектора громадського транспорту, так і для інших напрямків міського розвитку. Національні та регіональні органи влади відіграють важливу роль, забезпечуючи узгоджену і комплексну правову та адміністративну основу і підтримуючи місцеві органи влади. У результаті місцеві органи влади отримують повноваження для забезпечення та контролю за нормальним функціонуванням цього сектора. Вкрай важливо, щоб регіональні та місцеві органи влади мали достатньо повноважень для забезпечення того, щоб стратегічні цілі, поставлені на загальнонаціональному рівні, могли бути ними досягнуті.

Заклик до дій

  • Прийняти чітку нормативну базу, яка змогла б забезпечити стабільність бізнесу, підтримати стійку мобільність і дати можливість для розвитку комерційної діяльності, крім забезпечення ефективного функціонування громадського транспорту.
  • Інтегрувати всі аспекти міської мобільності і перейти від прийняття окремих рішень до комплексного, системного управління мобільністю.
  • Розробити та затвердити амбітні плани розвитку стійкої мобільності з конкретно сформульованими цілями та інструментами моніторингу.
  • Координувати роботу всіх видів громадського транспорту на всій території міста чи регіону.
  • Сприяти розвитку єдиної тарифної політики, створення загальної системи оплати проїзду, побудові спільних розкладів, системи колективного маркетингу та оптимізації мереж і пересадочних пунктів.
  • Проводити координацію на місцевому і регіональному рівні.
  • Забезпечити загальнодоступність громадського транспорту (його наявність, доступність, відповідне інформаційне забезпечення).