InnoTrans 2018 Вересень 18–21, 2018, Messe Berlin | Хол 1.2 / 406

pablo(40)

Tatra-Yug візьме участь в провідній міжнародній виставці транспортних технологій – InnoTrans. Зростання урбанізації разом з прогресом в сфері цифрових технологій створює попит в світі на доцільні і раціональні рішення в сфері транспорту. На InnoTrans 2018 в Берліні ми представимо наше бачення інноваційних, екологічних та економічних транспортних рішень для міст. Також ми представимо нашу нову модель модульного трамвайного вагона зі 100% коефіцієнтом рівня низької підлоги.

PRBX_Innotrans-2018_1300x550